DAGENS MMI

Rädda allt och alla
Genom att...
INLEDNINGSVIS: Rädda branden
DÄREFTER: säkerhetsställa våt och rökig miljö
AVSLUTNINGSVIS: kontaminera allt och alla

RISKBEDÖMNING: Inga särskilda risker.


 
 

Kontakta oss på Hazmat@googlemats.com